Mottagare av Lennart Högman-priset
  • 2011 Lennart Högman
  • 2012 Göran Collert - för sina folkbildande föreläsningar där han inte drar sig för att ta upp kontroversiella frågor med ett rakt och tydligt språk, som inte går att missförstås. Han visar även i dessa stunder på både integritet och civilkurage. Egenskaper som är rariteter i dagens Sverige.
  • 2013 Leif GW Persson och Sollentunabon Johan Flyckt, delat pris

  De två första Högmanpristagarna Göran Collert och Lennart Högman

  • 2014 Inga-Britt Ahlenius
   
  • 2015 Anders Sahlén och Birgitta Holm
   
  Stallbackens Vänners ordförande, tillika styrelseledamot i Skönlitterära Författarsällskapet, Jan R Nilsson lämnar över diplomet till Birgitta Holm och rektorn och juryordföranden Anders Pettersson står beredd med blommor.

Det första stipendiet tilldelades författaren Lennart Högman 2011. Tidigare verkställande direktör och kommunpolitiker. Motiveringen löd bland annat : ”han är en av Sollentunas största kultur- och folkbildningsprofiler. Därtill personifierar han civilkuraget och den raka dialogen.” Lennart Högman delar ut priset, som sponsras avVeidekke Industri AB, Stallbackens Vänner och Skönlitterära författarsällskapet.

Pristagarna söks bland dem som arbetar i Högmans anda inom kulturfrämjande verksamhet och/eller folkbildning med tonvikt på integritet, civilkurage och rak dialog.