Mottagare av Sven O. Bergkvist-priset 1999-2012

Den siste klarabrodern och hälsingeförfattaren Sven O. Bergkvist.
Kurt Salomonson 1999
Ove Allansson 2000
Sture Källberg 2001
Folke Isaksson 2002
Jan Guillou 2003
P. C. Jersild 2004
Gun-Britt Sundström 2005
Lotta Gröning 2006
Jonas Sima 2007
Lena Andersson 2008
Sven Olov Karlsson 2009
Kerstin Svevar 2010
Aino Trosell 2011
Kjell Johansson 2012

Sven O. Bergkvistpriset till minne av den siste Klarabrodern - litteraturpris på 10.000 kr som bestrids av ABF Sollentuna/Nordost/Solna

Jury : Lennart Högman, ordförande, Kurt Salomonson, Monica Lindström, Tommy Hindrikes ABF - sista året Sven O. Bergkvistpriset delades ut var 2012