Det var så det började

Sommaren 1996 kontaktades Lennart Högman en av vårt lands på sin tid meste utredare Göran C-O Claesson som ville presentera sin senaste roman. Göran noterade: "Lennart Högman kom på idén om ett författarsällskap i Sollentuna och framförde den först till mig. Därefter började vi båda kontakta författarna, som kom att bli de första medlemmarna" och måndagen den 28 oktober 1996 bildades Sollentuna författarsällskap i Almqvisthörnan på Sollentuna huvudbibliotek. Till ordförande utsågs Sven O. Bergkvist, till vice ordförande Lennart Högman, till revisor Göran C-O Claesson och senare ett arbetsutskott bestående av Sven O., Kurt Salomonson och Högman.

Den 4 april 2002 bildades, av tolv författare, det som senare blev Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord, som en utveckling av det tidigare författarsällskapet, inte bara geografiskt. Krav ställdes på att författarna gett ut böcker på etablerade förlag. Samtidigt infördes regeln att en författare bara kunde väljas in som medlem efter beslut av AU. Då startades också en vänförening som fick samma status som sällskapet.