Kärlek på arbetsplatsen (2004)

Red. Lennart Högman

“Starka texter och mycket kvalitet.”

Johan Flyckt, Din röst

Boken fick också Kommunals kulturpris 2004