Kontakt

Vill Du bli medlem i Vänföreningen till Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord?

Sätt in årsavgiften 200 kronor på bankgirokonto:
5643-5571. Ange Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord som betalningsmottagare.

För hemsidans innehåll ansvarar Sällskapets ordförande. Tekniskt ansvarig är vår webmaster.

 

 

© Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord