Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord grundades 1996 nygrundandes 2002

Sällskapet har säte och stämma i Sollentuna Centrum, sedan hösten 2012 i Restaurang Stinsvillans ovanvåning. Där förvaras porträtt över sällskapets ledamöter samt böcker som har utgivits i sällskapets namn. Drygt trettio onsdagskvällar varje år hålls i denna lokal föreläsningar som är öppna för allmänheten, mellan 19.00 och 20.00.

Enligt sina stadgar ska sällskapet ”främja den fulla yttrandefriheten”.

Ledamöter i författarsällskapet tas in genom inval.

Till sällskapet är knuten en vänförening som vem som helst kan ansluta sig till

Författarsällskapet ger ut skrifter. Det har även varit utdelare av priser och avser att fortsätta att vara det.

* "Det var så här det började..." * Sällskapets skriftserie *

Ledamöter i författarsällskapet * Styrelse för Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord * Ordförande i Sällskapets vänförening * Sällskapets gästföreläsare genom åren *

Mottagare av Boris Pankin-priset * Mottagare av Högmanpriset * Sven O. Bergkvist-priset 1999-2012