Sällskapets skriftserie - ytterligare recensioner

 

Författare om författare recenseras i Kulturen och två gånger i DAST: 1 - 2 * Kärlek på arbetsplatsen * Så såg vi Sverige förändras